هفت سین مهندسی پزشکی !

به نام پروردگار یکتا

در لابه لای این رشته پهناور در جستوجو سین هایی بودیم که بتوان سفره ۷ سین مهندسی پزشکی را با آن رنگین کرد.

امروز هفت سین مهندسی پزشکی را برای شما قرار دادیم. پیشاپیش نوروزتان مبارک!

با کلیک روی تصویر میتوانید آن را با اندازه A4 ببینید.

 

bme7seen-Recovered-123

طراح : محمد حسن عباسی  ( Dorod.ir )

از وبسایت wikibme.com

نظر نمیدهید ؟