انتقادات و پیشنهادات

به نام ایزدیکتا

این بخش ایجاد شده تا از نظرات و انتقادات شما عزیزان در جهت پیشبرد اهداف دانشنامه مهندسی پزشکی ( ویکی بی ام ایی ) استفاده کنیم.
پس از کوچکترین پیشنهاد و انتقاد دریغ نکنید, در قسمت پایین صفحه دیدگاه خود را بیان کنید.

منتظریم…

نظر نمیدهید ؟